Kongre Kitabı

PDF İndir

Bu çalışma 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde Alternatif Bilişim Derneği tarafından, Adana'da düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları V. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden ve bildiri özetlerinden oluşmaktadır.

Yazarların tercihi doğrultusunda bildirilerin tam metinleri veya özetleri bu çalışmada yer almaktadır. Kongre’ye kabul edilmiş, ancak çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış yazarların bildirilerine bu çalışmada yer verilmemiştir. Kitabın birinci kısmında bildiri tam metinleri, ikinci kısmında ise bildiri özetleri yer almaktadır. İçerik sıralaması, Kongre’deki oturum sırasına göre, oturum içindeki sıralama ise yazar adına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Kongre boyunca yapılan sunumlar ve tartışmalar ekseninde şekillenen kongre sonuç bildirgesi de bu çalışmanın sonunda yer almaktadır.

 

Yeni Medya Çalışmaları V. Ulusal Kongre Kitabı
Aralık 2022, 297 Sayfa
Editörler:  Gökçe Özsu, İdil Sayımer, Perrin Öğün Emre, Tuğrul Çomu
Kapak ve Konsept Tasarımı: : Banu Küçüksaraç
ISBN: 978-605-74852-5-0

Yazıların hakları yazarlara aittir. Bildiri metinlerindeki hata, anlam bozukluğu ve yanlışlardan metnin yazar(lar)ı sorumludur.
Tüm içerik CC Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisans altındadır.

PDF İndir

İçindekiler

 • I. OTURUM / Yeni Medyada Küreyerel Akışlar
 • Alptekin Keskin
  Sosyolojik Açıdan BTS’in Müzik Sahnesi:Mama 2020 “Life Goes On” Performansının Netnografik Analizi
 • Çiğdem Yasemin Ünlü
  Yerel-Küresel Etkileşiminde Mitsel Bir Kadın Erginlenmesi Anlatısı: Atiye Üzerine Bir İnceleme
 • Kumsal Kınay
  Kore Yemek Kültürünün Diziler Üzerinden Türk İzleyicisine Kültürel Aktarımı: Netflix Örneği
 • Tuba Sütlüoğlu ve Sait Vesek
  Ulusötesi İlişkiler Ağının Kurulması ve Göç Sonrası Uyum Süreçlerinde Suriyelilerin Yeni Medya Pratikleri
 • Zeynep Zelal Kızılkaya
  Diasporik Toplulukların Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Nitel Bir İnceleme: Almanya ve Fransa’da Yaşayan Vartolular Örneği
 • II. OTURUM / Platform Kapitalizmi: Söyle Bana Senden Güçlüsü Var mı Bu Dünyada?
  • İlkay Tuzcu Tığlı
   Sosyal Medyada Dikkat Ekonomisi: Instagram’da Türkiye’nin Zengin Çocukları Örneği
  • Tahsin Mert Saygın
   Müzik Endüstrisinin Streaming’le İmtihanı: Spotify Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme
  • Tolga Tellan
   Platform Kapitalizmi ve Yakınsama: Enformasyon Ekonomisinin Yeni İşleyişini Sorgulamak
  • Çağrı Kaderoğlu Bulut
   Aynanın Ardına Bakmak: Platform Çağının Kavramsal Çerçevesi Üzerine Notlar
  • Nazlı Çetin
   Platform Kapitalizmi, Kültürel Akışlar ve Gündelik Yaşam Pratikleri Üzerine Bir İnceleme
 • III. OTURUM / Yeni Medyada Haber ve Haberciliğin Dönüşümü 1
  • Can Ertuna
   Savaşları “Silahın Gözünden” Aktarmak: Etik Gazetecilik Tartışmaları Bağlamında Silahlı İnsansız Hava Araçları Görüntülerinin Haberleştirilmesi
  • Nagihan Ünlü Karataş, Elif Pınar Acıyan ve Muhammet Erdem Duru
   Enformasyon Bombardımanı Çağında Dijital Yerlilerin “Haber Beni Bul(ur)” Algısı
  • Neziha Kartal
   Hiperyerel Gazeteciliğin Türkiye’de Sürdürülebilirliği: Sektör Temsilcileri Üzerine Bir Çalışma
  • Ruhdan Uzun
   Sayısal Ekonomi ve Gazetecilik Kültürünün Normatif Dönüşümündeki Eğilimler
  • Sedat Erol
   Gazetelerin Tiktok ile İmtihanı: The Washington Post, Daily Mail ve Hürriyet’in Tiktok Kullanımları Üzerine Betimsel Analiz
 • IV. OTURUM / Yeni Medyaya Ekonomi Politik Bakış
  • Damla Akın
   Yerel Siyasetin Belirsiz Nesneleri: Özel Sektörün Ekonomik Yabancıları Üzerine Bir Değerlendirme
  • Esra Akarsu
   Tüketim Toplumu Bağlamında Akışkan Gözetimin Eleştirel Bir Analizi
  • Yağmur Çenberli
   Gökyüzünde Tekelleşme Savaşı: İnsan Hakkı Olarak Bilgiye Erişim ve Uydu İnternet Sağlayıcılarının Ekonomi Politiği
  • Yavuz Demirbaş
   Dijital Oyunlar ve Teknolojik İlerleme Miti
  • Yusuf Duru
   Dijital Çağın Yeni Sahiplik Yapısı: Non Fungible Tokens
 • V. OTURUM / Yeni Medyada Haber ve Haberciliğin Dönüşümü 2
  • Cemgazi Yoldaş
   Veri Gazeteciliğini “Veri” ve “Gazetecilik” ile Düşünmek: Olanaklar ve Sınırlar
  • Ezgi Kaya Hayatsever
   Freelance Gazetecilikte Uzmanlaşma ve Alan Muhabirliği: İngiltere ve Türkiye’den Deneyimler
  • Gökhan Bulut
   “Yeni” Gazetecilikleri Sınıflandırmak ve Sınırlandırmak: Metodolojik Bir Tartışma
  • Kenan Şener
   Hızın Haberciliğe Etkisi: Profesyonel Televizyon Haberciliği Üzerine Bir Araştırma
  • Özgün Dinçer
   Bir Bilgi ve İletişim Ağı Olarak Kent ve Yurttaş Ortak Platformları
 • VI. OTURUM / Medya Arkeolojisini Yeni Medyaya Taşımak ve Düşünmek
  • Ahmet Alphan Sabancı
   Kendi Estetiğini Bulmak: Dijital Kültürler Bağlamında Estetik Kavramının Dönüşümü
  • Erdem Akın Temel
   Cep Telefonu Teknolojisinin Üç On Yıllık Değişimi ve Kullanıcıya Yansımaları
  • Onurcan Boran
   Akıllı Cihazların Medya Arkeolojisi Bağlamında İncelenmesi
  • Meral Tosun Tüfekçioğlu
   Fotoğraf Makineleri Olarak Akıllı Telefonların E-Atığa Etkisi
  • Süleyman Kıvanç Türkgeldi
   Transimgelemin Pratiği: Bir Kavram Denemesi Üzerine Değerlendirmeler
 • VII. OTURUM / Infodemi Spirali
  • Altuğ Akın
   Infodemiyle Mücadelede Gençlerin Katılımı ve Mobilizasyonu: Bir Üniversite Gönüllülük Dersi Kapsamında İnfodemiyle Mücadele
  • Burak Polat ve Cem Sefa Sütcü
   #PLANDEMİ Infodemisinin Anatomisi: COVID-19 Pandemisi Döneminde Twitter’da Yanlış Bilginin Yayılımı
  • Laçin Yalçınkaya
   Türkiye’de Çevrimiçi Ortamlardaki Bilgi Kirliliğinin Anatomisi: Bir Meta-Analiz
  • Müge Yılmaz
   Post-Truth Agnotolojisi: Tütün Endüstrisi’nden Donald Trump’a
 • VIII. OTURUM / Akışkan Demokrasi ve Yeni Medya
  • Anıl Durmuşahmet
   Gözetim Akışı: Performans Mekânlarında Özne
  • Esra İnce
   Twitter’da Sakat Hakları Mücadelesi: #Körlerburadagörseliaçıkla Hastagi
  • Hayriye Özen ve Burak Doğu
   Ekoloji Hareketinde Ulusalcı Söylem: Kaz Dağları Eylemleri
  • Özlem Erkmen, Bora Ataman ve Barış Çoban
   Türkiye’de Alternatif Medyada Çalışan Kadın Olmak: Kadın Gazetecilerin Ayrımcılık ve Şiddete Dair Deneyimleri
 • IX. OTURUM / Pandemi Sürecini Yeni Medya Dolayımlı İrdelemek
  • Şerife Öztürk
   Ana Akım ve Alternatif Medyanın Pandemi Haberlerini Sunumu
  • Hasan Turgut, Filiz Erdoğan Tuğran ve Gülten Arslantürk
   Spinoza Sizi Yakın Arkadaşlar Grubuna Ekledi: Pandemi Döneminde Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinde Arkadaşlık Deneyimi
  • Mehmet Boran
   Pandemi Sürecinde Suriyeli Mültecilerin Dijital Medyada Temsili: Ali El Hemdan Olayı
  • Serra Sezgin
   Esnek Sömürünün Pandemik Hali: Akademisyen Emeği
 • X. OTURUM / Ağ Toplumu ve Akışlar Uzamı 1
  • Tuğba Asrak Hasdemir
   Ağ, Akış ve Uzamda Yolculuğa Davet
  • Mehmet Keskin
   Yeni Medya Ortamında Ağ Coğrafyası
  • Bayram Şamil Demirkan
   Toplumsal Kültürel Değişim Dinamiği Olarak E-Ticaret ve Yeni Ekonomi
  • İlknur Patan
   Ağ Toplumlarında Yeni Toplumsal Örüntüler: Sanal Cemaatler
 • XI. OTURUM / Katılımcı Kültür ve Yeni Medyanın Olanakları
  • Erkan Açar ve Tülin Sepetci
   Sosyal Medyada Yoksulluk Güzellemesi: Twitter Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme
  • Çağla Coşar
   Dijital Kapitalizm Çağında Bourdieucu Perspektiften Dijital Kültüre Katılım: Youtube Örneği
  • Esra Özgür
   Yaşlı Kullanıcıların Whatsapp Grupları Deneyimi
  • Mustafa Berk Alkoç, Özen Baş ve İrem İnceoğlu
   Clubhouse Uygulaması Üzerinden Sözsel/İşitsel Kamusal Alan Araştırması
 • XII. OTURUM / Ağ Toplumu ve Akışlar Uzamı 2
  • Uğur Evcim
   Özgürlüğün ve Gözetimin Mücadele Alanı Olarak İnternet
  • Esra Öztürk
   Gutenberg’den İnternet Galaksisine: İnternet Kültürü ve Ağ Toplumun Zorlukları
  • Hilal Berge
   Ağ Toplumunda Toplumsal Hareketler, Katılım ve Siyasetin Dönüşümü
  • Sayinur Şakı
   Dijital Bölünmenin Boyutları
 • XIII. OTURUM / Yayıncılığın Dönüşümünde Platformlar
  • Burhan Kılıç ve Sertaç Kaya
   Küresel Akış Teorisi ve Platform Kapitalizmi Çerçevesinde Spotify Platformunun Analizi
  • Gökçen Cıvaş
   Küresel Kültürel Akış ve Netflix Algoritması: Kullanıcı Odaklı Bir Yaklaşım
  • Onur Aytaç
   Türkiye Bağımsız Sineması ve Dijital Platformlar Arasında Akışkan Haller
 • XIV. OTURUM / Yeni Medya Ortamlarında Bellek Çalışmaları
  • Gizem Büyücek
   Anıları Haritalamak: Sözlü Tarih Verileri ile Kentin Sivil Sınırlarını Çizmek
  • Kemal Deniz
   Kültürel Mirasın Gelecek Kuşaklara Aktarılmasında Dijital Dönüşümün Rolü: Sanal Miras Çalışmaları
  • Senem Duruel Erkılıç
   Fotoğrafın Akışkanlığında Bellek:
   Ailemiz WhatsApp Grubunda Yeniden İnşa Edilen Geçmiş
  • Songül Özdemir
   Instagram Kullanıcı Deneyimi Üzerine Otoetnografik Bir İnceleme
 • XV. OTURUM / Çoklu Okuryazarlıklar ve Yeni Medya
  • Büşra Sağlam ve İrem İnceoğlu
   Gençlerin Linç Algısı ve Sosyal Medyada Linç Kültürü: Türkiye Örneği
  • İlkay Tuzcu Tığlı
   Küreselden Yerele Dijital Gençlik Kültürleri: Instagram’ın Zengin Çocukları Örneği
  • Sena Özşirin ve Gül Esra Atalay
   Siber Göç:
   Dijital Yerlilerin Facebook’u Terk Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
  • Zübeyde Saraçoğlu Çöklü ve Nazife Güngör
   İletişim Bilimi Açısından Bilişim Teknolojileri: Alan Eğitiminde BT Okuryazarlığı
 • XVI. OTURUM / Hipermetinselliği Tartışmak
  • Mehmet Evran
   Suç ve Ceza Algısının GTA V (Grand Theft Auto) Oyunu Bağlamında Sayısallaştırılması
  • Arda Umut Saygın
   Bir Kültürlerarası İletişim Uygulaması Olarak Slowly Uygulaması
  • Mervan Sak ve Mehmet Boran
   Yeni Bir Kamusal Alan Deneyimi Olarak “Online Eğitim” Sisteminin Olanakları ve Sınırlılıkları
  • Özlem Akkaya
   Medya Yakınsaması Çağında Popüler Kültüre Katılım: Lucifer’in Ekşi Sözlük’te Yeniden Üretimi
  • Revşan Şen
   Hiper-Yerel Medya Aracı Olarak Whatsapp Uygulamasının Olanakları Üzerine Bir Çalışma

 

PANELLER

ATÖLYELER

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ BİLDİRGESİ